دستگاه لیزر دایود

صفحه اصلی محصولات برچسب خورده “دستگاه لیزر دایود”

این بخش به محصولات مرتبط با دستگاه لیزر دایود اختصاص دارد.

لیزر Diode از طول موج هایی بین 800 تا 810 نانومتر استفاده میکند که ریسک پس از درمانی نسبتا کمتری را نسبت به لیزر الکس دارد. دستگاه لیزر دایود با گسیل نمودن نور هدایت شده خود به سوی هدف رنگدانه های مورد نظر (فولیکول های مو) را متلاشی می نماید.